O firmie

Główny zakres działalności firmy FLOVAC Polska sp. z o.o. dotyczy promowania i dystrybucji nowoczesnych i przyszłościowych technologii z branży ochrony środowiska, w szczególności kanalizacji podciśnieniowej. Pracownicy firmy to personel techniczny o wieloletnim doświadczeniu w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji systemów kanalizacji podciśnieniowej. FLOVAC Polska sp.z o.o. wspomaga potencjalnych inwestorów w wyborze optymalnych rozwiązań technicznych, oferując między innymi nieodpłatne wykonanie opracowań koncepcyjnych.

Zapraszamy do współpracy projektantów, inwestorów, wykonawców i użytkowników.

Firma FLOVAC Polska sp. z o.o. należy do międzynarodowej grupy FLOVAC, oferenta kanalizacji podciśnieniowej w systemie FLOVAC. Oferowany przez grupę system kanalizacji podciśnieniowej, łącznie z zaworami opróżniającym własnej produkcji, oparty jest na najnowszych rozwiązaniach technicznych w tej dziedzinie. Członkowie grupy oferują systemy kanalizacji podciśnieniowej FLOVAC niemal na wszystkich kontynentach świata. Więcej informacji na temat grupy FLOVAC można znaleźć na stronie www.flovac.com .

Współpraca z firmą VF a.s. z Czech.

W dniu 1 sierpnia 2015 roku firma FLOVAC Polska sp. z o.o. podpisała Meomorandum dotyczące przyszłej współpracy z firmą VF a.s. z Czech. Memorandum określa ramy przyszłej, bliższej współpracy obu firm , przy projektach , które będą dotyczyły dostawy zbiorników retencyjnych do dekontaminacji ścieków radioaktywnych zbieranych przy zastosowaniu systemu kanalizacji podciśnieniowej.

VF a.s. jest jednym z wiodących producentów i dostawców systemów monitorowania promieniowania oraz systemów ochrony radiologicznej w tym laboratoria metrologiczne dla klientów przemysłu jądrowego. Jednym z obszarów zainteresowania firmy VF a.s. jest rynek medyczny, na który dostarcza zbiorniki retencyjne dla oddziałów (zakładów) medycyny nuklearnej.

FLOVAC Polska sp. z o.o. jest firmą , która dostarcza systemy kanalizacji podciśnieniowej. Podciśnieniowy system kanalizacji wewnętrznej, który może współpracować ze zbiornikami retencyjnymi firmy VF a.s., zapewnia szybki, bezpieczny i pewny transport ścieków radioaktywnych. Mniejsze zapotrzebowanie wody do spłukania toalety w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań , zmniejsza ilość ścieków, które będą poddawane dekontaminacji. Cechy te sprawiają, że obie technologie dobrze się uzupełniają.

Współpraca z firmą VAB Tech GmbH

W roku 2023 rozpoczęliśmy współpracę z firmą VAB Tech GmbH w zakresie systemów kanalizacji podciśnieniowej dla supermarketów - oferujemy produkty firmy VAB Tech GmbH na rynku polskim.

Współpraca z firmą Preussag Polska sp. z o.o.

Informujemy, że na mocy porozumienia z firmą Preussag Polska sp. z o.o. świadczymy usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dla Klientów tej firmy.