Kanalizacja podciśnieniowa wewnętrzna
to nowoczesny system zbierania ścieków sanitarnych z obiektów kubaturowych, zarówno stałych jak i mobilnych. Toalety podciśnieniowe zużywają ok. 1 litra wody na spłukanie co przyczynia się do zmniejszenia ilości wytwarzanych ścieków. Kolektory podciśnieniowe mogą z łatwością omijać przeszkody oraz transportować ścieki „pod górę”. System kanalizacji podciśnieniowej wewnętrznej polecany jest szczególnie do obiektów, w których trudno jest zainstalować kolektory z wymaganym spadkiem ze względu na znaczne odległości i kolizje.
Kanalizacja podciśnieniowa wewnętrzna
to nowoczesny system zbierania ścieków sanitarnych z obiektów kubaturowych, zarówno stałych jak i mobilnych. Toalety podciśnieniowe zużywają ok. 1 litra wody na spłukanie co przyczynia się do zmniejszenia ilości wytwarzanych ścieków. Kolektory podciśnieniowe mogą z łatwością omijać przeszkody oraz transportować ścieki „pod górę”. System kanalizacji podciśnieniowej wewnętrznej polecany jest szczególnie do obiektów, w których trudno jest zainstalować kolektory z wymaganym spadkiem ze względu na znaczne odległości i kolizje.

Kanalizacja podciśnieniowa wewnętrzna

Firma FLOVAC Polska oferuje również dostawę urządzeń dla wewnętrznych systemów kanalizacji podciśnieniowej, które mogą znaleźć zastosowanie w budynkach, autobusach czy pociągach.

Podstawowymi przesłankami do zastosowania tego rodzaju systemu są: