Kolektory podciśnieniowe

Kolektory podciśnieniowe umożliwiają transportowanie ścieków w sposób niezależny od sił grawitacji. Stwarza to możliwość omijania przeszkód konstrukcyjnych oraz kanalizowanie kondygnacji podziemnych. Małe średnice rur umożliwiają ich prowadzenie w konstrukcji stropów,ścian oraz podłóg. Stwarza to również możliwość implementacji w obiektach istniejących, w których inne, istniejące instalacje uniemożliwiają zainstalowanie system kanalizacji grawitacyjnej.