Kanalizacja podciśnieniowa zewnętrzna
to alternatywny system zbierania ścieków sanitarnych z całych miejscowości lub ich części. Łatwo daje się dzielić na etapy oraz łączyć z innymi systemami kanalizacyjnymi. Szczególnie polecany jest w terenach płaskich z trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi. Cechą charakterystyczną jest brak odorów oraz doprowadzenie energii elektrycznej tylko do jednego miejsca!
Kanalizacja podciśnieniowa zewnętrzna
to alternatywny system zbierania ścieków sanitarnych z całych miejscowości lub ich części. Łatwo daje się dzielić na etapy oraz łączyć z innymi systemami kanalizacyjnymi. Szczególnie polecany jest w terenach płaskich z trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi. Cechą charakterystyczną jest brak odorów oraz doprowadzenie energii elektrycznej tylko do jednego miejsca!

Kanalizacja podciśnieniowa zewnętrzna

Systemy podciśnieniowe zalicza się do tzw. kanalizacji alternatywnych, uważając, iż metodą konwencjonalną w skali kraju jest metoda grawitacyjna. Trudno się z tym nie zgodzić, istnieją jednak rejony, w których systemy kanalizacji podciśnieniowej stanowią racjonalną alternatywę. Należą do nich tereny:

Niewątpliwymi zaletami systemu FLOVAC, w porównaniu z konwencjonalnymi systemami kanalizacji, są między innymi:

Transport ścieków w kanalizacji podciśnieniowej odbywa się poprzez wykorzystanie różnicy ciśnienia atmosferycznego w studzience przydomowej i podciśnienia w sieci kanalizacyjnej i zbiorniku próżniowym gromadzącym ścieki.


Poglądowy schemat kanalizacji

Ścieki spływają przyłączem grawitacyjnym do studzienki zbiorczej. Tam pod wpływem impulsu ciśnienia hydrostatycznego wytworzonego przez napływające ścieki, zainstalowany zawór opróżniający otwiera się i studzienka zostaje opróżniona . Otwarcie zaworu opróżniającego oprócz ścieków pozwala na wpuszczenie do systemu porcji powietrza, które pcha ciecz w kierunku pompowni próżniowo-tłocznej. Ścieki, systemem kolektorów o charakterystycznym, piłokształtnym profilu, pokonują drogę w sposób dynamiczny, nie pozwalając osadzić się żadnym substancjom na ściankach rurociągu. Ich punktem zbiorczym jest zbiornik próżniowy w pompowni próżniowo-tłocznej, z którego są pompowane pompami tłocznymi do odbiornika takiego jak oczyszczalnia ścieków lub inny kolektor sanitarny.