Studzienka zbiorcza z zaworem opróżniającym

Zasadniczo stosowane są studzienki żelbetowe lub z tworzywa sztucznego (PE). Zapewniają one wymagana normą PN EN 1091 retencję dla ścieków. Do jednej studzienki można podłączyć kilka gospodarstw domowych. Studzienki mogą być lokalizowane zarówna w pasach drogowych jak i na prywatnych posesjach.

Zawór zamontowany w studni PE

Zawór zamontowany w studni betonowej

 

Studnia wyposażona jest w zawór opróżniający FLOVAC wraz z oprzyrządowaniem. W chwili, gdy do studzienki zbiorczej napłynie wymagana ilość ścieków (ok. 50 litrów), zawór pod wpływem impulsu otwiera się i porcja ścieków wraz z odpowiednią dawką powietrza zostaje wessana do sieci. Zawór wykorzystuje do otwarcia jedynie energię podciśnienia, nie ma więc potrzeby doprowadzania energii elektrycznej.

Zawór opróżniający FLOVAC

Zawory FLOVAC wykonane są z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym a sterownik zaworu z przeźroczystego nylonu dla umożliwienia wizualnej kontroli pracy. Wszystkie elementy zaworu są łatwo demontowalne w celu usprawnienia pracy serwisu. Przez zawór FLOVAC przechodzą zanieczyszczenia stałe o średnicy do 78,5 mm . Tak duża średnica przelotu nie występuje w żadnym innym zaworze podciśnieniowym dostępnym na rynku. Oferowany produkt jest nieustannie udoskonalany, prowadzone są testy i badania, sprawowana jest rygorystyczna kontrola jakości.Zawór FLOVAC uzyskał certyfikaty badawcze niezależnych instytucji na zgodność z normą oraz Europejską Ocenę Techniczną.