Kolektory podciśnieniowe

Do budowy kolektorów podciśnieniowych stosuje się zazwyczaj zgrzewane rury PE 90-280 mm. Rury układane są w wąskoprzestrzennych wykopach, zazwyczaj bez konieczności umacniania ścian podczas prowadzenia prac. Płytkie posadowienie przewodów, niewiele poniżej głębokości przemarzania gruntu, znacznie przyśpiesza budowę. Profil kolektora jest bardzo charakterystyczny, piłokształtny, ułatwiający omijanie przeszkód terenowych. Kiedy żaden zawór nie jest otwarty, ścieki grawitacyjnie gromadzą się w najniższych punktach rurociągu. Z chwilą otwarcia zaworu, do systemu wprowadzane jest powietrze, które miesza się ze ściekami, tworząc dynamiczny wielofazowy strumień, co zapobiega osadzaniu się części stałych w rurociągu i wstępnie napowietrza ścieki.


Profil piłokształtny

Kolektory podciśnieniowe