Pompownia próżniowo-tłoczna

Pompownia próżniowo-tłoczna jest niewielkim obiektem kubaturowym, do którego doprowadzone są wszystkie kolektory podciśnieniowe. Ścieki magazynowane są w zbiorniku podciśnieniowym, który może być doziemny lub zamontowany w budynku. Po napełnieniu zbiornika ścieki są przepompowywane pompami ściekowymi do odbiornika takiego jak oczyszczalnia ścieków lub inny kolektor sanitarny. Podciśnienie potrzebne do funkcjonowania systemu wytwarzane jest przez pompy próżniowe. Zarówno poziom ścieków w zbiorniku, jak i wartość podciśnienia, można regulować. W szafie sterowniczej zainstalowane są aparatura kontrolno-pomiarowa i sterownik mikroprocesorowy. Pompownie próżniowo-tłoczne nie wymagają stałego nadzoru obsługi, pracują automatycznie, dzięki czemu minimalizowane są koszty eksploatacji.


Pompownia p-t.

Wnętrze pompowni p-t