Monitoring FMS

Kanalizacja podciśnieniowa w technologii FLOVAC może być wyposażona w system monitoringu (FMS - Flovac Monitoring System). Przy jego pomocy, użytkownik sprawuje kontrolę nad pracą kanalizacji podciśnieniowej, oglądając na ekranie monitora wizualizację pracy sieci i pompowni lub będąc powiadomionym poprzez komunikat sms.


Schemat monitoringu

Zbierane informacje zapisywane są na bieżąco w lokalnej bazie danych komputera zainstalowanego w budynku pompowni. Dane bieżące oraz historyczne mogą być przesyłane do innych lokalizacji (np. Zakładu Komunalnego, Urzędu Gminy, etc.) lub udostępnione poprzez sieć Internet.
Monitoring kanalizacji podciśnieniowej składa się z dwóch zasadniczych systemów. Pierwszym jest system monitorowania działania urządzeń technologicznych stanowiących wyposażenie przepompowni próżniowo-tłocznej. Drugim jest system monitorowania działania urządzeń technologicznych na sieci kanalizacyjnej (zawory podciśnieniowe).